Publications

Lise Ræder Knudsen:
Early Iron Age Tablet Weaving in Denmark (short about my Ph.D. -thesis)
Archaeological Textiles Review No. 57, 2015 p. 118-122.

Lise Ræder Knudsen:
Tablet Weaving on Reconstructed Viking Age Garments – and a Method to Optimise the Realism of Reconstructed Garments. In: Refashioning Viking Age Garments. SAXO-Institute, University of Copenhagen. Ed. Henriette Lyngstrøm, 2015.
http://www.webshophum-en.ku.dk/shop/refashioning-viking-age-1717p.html

Lise Ræder Knudsen:
Brikvævninger på rekonstruktioner af vikingetidsdragter – og metode til optimering af dragtrekonstruktioners virkelighedsnærhed
In: Stof til eftertanke – rekonstruktioner af vikingetidens dragter. Arkæologi på Saxo-instituttet. Tekster til et seminar i seed-money netværket Vikingetid i Danmark – Københavns Universitet den 20. februar 2015. Ed. Henriette Lyngstrøm., 2015 p. 49-54.

Lise Ræder Knudsen:
Tacit Knowledge and the Interpretation of archaeological tablet-woven textiles. In: Sophie Bergerbrant and Sølvi Helene Fossøy: A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen. Gothenburg 2014. 91-110.

Lise Ræder Knudsen:
Teknologihistorisk analyse af brikvævning fra ældre jernalder. Upubliceret ph.d-afhandling. Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. København. 2014.

Lise Ræder Knudsen:
Ancient Running Animals: Tablet-Woven borders from China and Norway . In: Marie Louise Nosch, Zhao Feng and Lotika Varadarajan. Global Textile Encounters. Oxford, 2014  p. 37-48.

Lise Ræder Knudsen:
Se du gør sådan her! Læringsprocesser identificeret på tekstiler med brikvævede kanter fra ældre jernalder. In: Henriette Lyngstrøm:  Mester eller lærling? Læringsprocesseridentificeret i materiel kultur. Smedens Rum 7. Arkæologiske Skrifter 12. Arkæologisk Institut. Københavns Universitet. 2014. 19-31.

Lise Ræder Knudsen and Karina Grömer:
Discovery of a New Tablet Weaving Technique from the Iron Age.  In: Archaeological Textiles Review No.54. Copenhagen 2012 p. 92-97.

Lise Ræder Knudsen:
The Tablet-woven Borders of Verucchio  In: Margarita Gleba and Ulla Mannering, Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400. Oxford 2012. 254-263.

Lise Ræder Knudsen:
Rekonstruktion des Webvorganges bei der Dürrnberg-Borte. In: Karina Grömer and Thomas Stöllner, Ein Abgerissener Ärmel aus dem Salzbergwerk Dürrnberg.Jahrbuch des Römish-Germanishen Zentralmuseums Mainz. 56. Jahrgang 2009. 119-121.

Lise Ræder Knudsen:
Tablet-woven Textiles from 3rd to4th-century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany. In: Susan Möller-Wiering: War and Worship, Textiles from 3rd to 4th-century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany.Oxford 2011. 163-198.

Lise Ræder Knudsen:
Tiny Weaving Tablets, Rectangular Weaving Tablets. In: North European Symposium for Archaeological Textiles X. Copenhagen 2010.

Lise Ræder Knudsen:
Høvding og præst? Skalk nr. 6, 2007, 3 – 9. (In Danish)

Lise Ræder Knudsen:
Et silkebånd fra Erik Klipping grav. In: Viborgbogen 2006. Viborg 2006. 64 – 72.
(The tablet woven border from Erik Klippings grave)
(English translation )

Lise Ræder Knudsen and Ulla Mannering:
A Danish Early Germanic Iron Age Grave with Tablet Woven Cuffs. In: North European Symposium for Archaeological Textiles 9. Braunwald 2005.

Lise Ræder Knudsen:
Written Patterns in Early Tablet Weaving. In:Priceless Invention of Humaniy – Textiles. Acta Archaeologica Lodziensia Nr. 50/1. NESAT VIII. Lodz 2004, 121-128.

Lise Ræder Knudsen:
”Translating” archaeological Textiles. In: Ancient Textiles, Production, Craft and Society. European Science Foundation 2003.

Lise Ræder Knudsen:
La tessitura a tavolette nella tomba 89. I Patrizia von Eles (red): Guerriero E Sacerdote. Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. La Tomba del Trono.Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 6, 2002, 220-234. (in Italian)

Lise Ræder Knudsen:
Et middelalderligt brikvævet bånd vævet efter opskrift. I:  Lise Ræder Knudsen et.al (red): Håndværk i 2000 år. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen,  København 2000, 77-83. (in Danish)

Lise Ræder Knudsen:
Brocaded Tablet Woven Bands: Same Appearance, Different Weaving technique, Hørning, Hvilehøj and Mammen. I: North European Symposium for Archaeological Textiles VII. Edinburg 1999, 36-43.

Anne Hedeager Krag and Lise Ræder Knudsen:
Vikingetidstekstiler. Nye opdagelser fra gravfundene i Hvilehøj og Hørning. Nationalmuseets Arbejdsmark. København 1999, 159-170. (in Danish with english summary)

Lise Ræder Knudsen:
Technical description of the Fragments of the Broad Tablet woven band found on the Big Cauldron from Eberdingen-Hochdorf. I Johanna Banck-Burgess: Hochdorf IV. Stuttgart 1999, 80 – 82.

Lise Ræder Knudsen:
An Iron Age Cloaks with Tablet-woven Borders: a New Interpretation of the method of production. Textiles in Northern Archaeology, Gotarc Serie A, Vol.1, Göteborg 1998, 79-84

Margareta Nockert and Lise Ræder Knudsen:
Gotländska brickband från vikingatiden. Gotlandsk Arkiv,  Uppsala 1996, 41-46. (in Swedish and Danish)

Lise Ræder Knudsen:
Tekstiler og smykker fra Letland gennem 1000 år. Silkeborg Museum 1995.

Lise Ræder Knudsen:
Analysis and Reconstruction of Two Tablet Woven Bands from the Celtic Burial Hochdorf. In: North European Symposium for Archaeological Textiles 5, Neumünster 1994, 53 – 60.

Lise Ræder Knudsen:
Det uldne bånd fra Mammengraven. In Mette Iversen (red.):Mammen, grav, kunst og samfund i vikingetiden. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVII. Viborg 1991, 149 – 150. (in Danish)

Ancient textiles and techniques